Yosha Bunko
Kagoshima shinshi no uchi
Saigo Hanaokayama junken (1877)
Saigo on Mt. Hanaoka

Story in brief

Forthcoming.


Commentary

Forthcoming.


Print information

Series: Kagoshima shinshi no uchi
Title: Saigo Hanaokayama junken
Notification date: 1877
Drawer: Tsukioka Yonejiro
Signed: (Oju) Taiso Yoshitoshi
Writer: Matsumura Harusuke
Carver: Unsigned
Publisher: Ueki Rinnosuke
Size: Oban triptych
Price: 6 sen
Image: Yosha Bunko


Principal sources

Yosha Bunko
National Diet Library