Yosha Bunko

Chōya shinbun
No. 1377
Meiji 11-3-18 (1878-3-18) (otodoke)
Cop battles shizoku

Story in brief

The shizoku Nakayama Gennosuke, of Higashi-Morishimo-chō in Fukugaha (•Ÿģ Fukukawa), made the daughter of Tamura Iwasuke, of Kamezaha-chō (‹TąV’¬ Kamezawa-chō) in Honjo, his wife. (WW)

Top  

Toshinobu

As his name suggests, the drawer, Toshinobu (”NM 1857-1886), was a student of Yoshitoshi (–F”N). As noted in the publishing particulars shown in the lower right margin, was legally Yamazaki Tokusaburō (ŽRč“æŽO˜Y).

Toshinobu was 13 when he began to study under Yoshitoshi and 20 or 21 in 1878 when he drew the prints in the Chōya shinbun nishikie series. The Seinan War, which took place the year before, inspired numerous prints, including about 30 by Toshinobu. depicting scenes from the war.

At the time, Toshinobu was also working as an illustrator for Chōya shinbun, the name sake of the nishikie series. The prints were numbered according to the issues of the papers from which their stories were adopted, but they came out several months later, and in random order, and were probably independently published as souvenirs.

Though regarded as one of Yoshitoshi's most promising students, from about 1880 Toshinobu and Yoshitoshi had a falling out, partly over Toshinobu's drinking and carousing. Attempts by a third party to mend the relationship ultimately failed, as Toshinobu continued to be unstable. He reportedly even walked off with some of Yoshitoshi's manga sketches, and apparently a wanted notice was published in a newspaper under Yoshitoshi's name.

Toshinobu was only 28 or 29 when he died of pneumonia and meningitis in 1886.


Print information

Series: Chōya shinbun
Number: 1377
Date: Meiji 11-3-18 (1878-3-18) (otodoke)
Publisher: Hayashi Kichizō (—Ń‹g‘ )
Drawer: Yamazaki Toshinobu (Yamazaki Tokusaburō)
Carver: Unstated
Writer: Unstated
Size: Oban
Image: Yosha Bunko


Principal sources

Top